Оферти

Ремонт на покрив с керемиди
1.Разкриване на покрив – 1,30 лв/m²
2.Почистване на кал -1,30 лв/m²
3.Подмяна на дъсчена ламперия (там, където е необходимо) – 2,30 лв/m²
4.Полагане на мушама („Изола Петров“) – 3,50 лв/m²
5.Наковаване на летви – 2,10 лв/m²
6.Нареждане на керемиди – 1,30 лв/m²
7.Измазване на капаци – 0,60 лв/m²
Всичко труд и материали12,40 лв/m²
Покрив – нова конструкция
1.Демонтаж на съществуващата конструкция
2.Изграждане на нова конструкция до дъсчена ламперия
Цена на материалите45,00 лв/m²
Труд27,00 лв/m²
Всичко труд и материали72,00 лв/m²
Хидроизолация
1.Почистване на покривната площ (филц)
2.Махане на съществуващото фолио
3.Грундиране на цялата основата с битумен грунд
4.Залепване на 1 пласт воалит (4 mm)
5.Грундиране на бордови ламарини
Общо труд и материали – 14,20 лв/m²
Улуци
1.Хоризонтални улуци – 11,00 лв/m
2.Вертикални улуци – 10,50 лв/m
3.Скоби (влизат в цената на горните две позиции) 
4.Казанче – 45 лв/бр. по желание на клиента
Тенекеджийски услуги
1.Подмяна на капандури
2.Обшиване на комини
3.Обшиване на бордове
4.Подулучни и надулучни поли 
Цените са по договаряне
Надстройка на таванска стая
1.Разкриване и почистване на старата конструкция
2.Надзид на постройката
3.Полагане на греди и наковаване на дъсчена ламперия
Труд25,00 лв/m²
Общо труд и материали65,00 лв/m²